Безплатна доставка за поръчки над 60 лв.
Оригинални маркови парфюми на достъпни цени

Общи условия

Общи условия
 1. Условия за ползване1. УсловияС достъп до уеб сайта на https://emperbg.com/ давате съгласието си за обвързване с настоящите Общи условия, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на приложимите местни закони. Ако не сте съгласни с някой от тези условия, ви е забранено да използвате или да получите достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от приложимото законодателство за авторското право и търговските марки.2. Използвайте лицензРазрешено е временно да изтеглите едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на АРТЕС КОМЕРС ООД. само за лично, нетърговско преходно гледане. Това е издаване на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и при този лиценз не може да:
  • модифициране или копиране на материалите;
  • да използват материалите за каквато и да е търговска цел или за всякакви публични изложения (търговски или нетърговски);
  • опит за декомпилация или обратно разработване на софтуер, който се съдържа в уеб сайта на АРТЕС КОМЕРС ООД;
  • премахване на всички авторски права или други собствени бележки от материалите; или
  • прехвърляте материали на друго лице или ” да огледате” материалите на всеки друг сървър.

  Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от АРТЕС КОМЕРС ООД по всяко време. След като прекратите разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които се съхраняват във Вашия електронен или печатен формат.

  3. Отказ от права

  Материалите на уебсайта на АРТЕС КОМЕРС ООД са предоставени на база “както е”. АРТЕС КОМЕРС ООД не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права.

  Освен това АРТЕС КОМЕРС ООД не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на всички сайтове, свързани с този сайт.

  4. Ограничения

  В никакъв случай АРТЕС КОМЕРС ООД или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да е вреди (включително, но без да се ограничават до вреди за загуба на данни или печалба или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на АРТЕС КОМЕРС ООД, дори ако АРТЕС КОМЕРС ООД или упълномощен представител на АРТЕС КОМЕРС ООД е уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не разрешават ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не важат за вас.

  5. Точност на материалите

  Материалите, които се появяват на уеб сайта на АРТЕС КОМЕРС ООД, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. АРТЕС КОМЕРС ООД не гарантира, че някой от материалите на неговия уеб сайт е точен, пълен или актуален. АРТЕС КОМЕРС ООД може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта си по всяко време без предизвестие. Независимо от това, АРТЕС КОМЕРС ООД. не поема ангажимент да актуализира материалите.

  6. Връзки

  АРТЕС КОМЕРС ООД не е прегледала всички сайтове, свързани с неговия уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Включването на всяка връзка не означава одобрение от АРТЕС КОМЕРС ООД на обекта. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск.

  7. Модификации

  АРТЕС КОМЕРС ООД може да преразгледа тези Условия за ползване на своя уебсайт по всяко време без предизвестие. С използването на този уебсайт се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите Общи условия.

  8. Приложимо право

  Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.

  Правила за поверителност

  Вашата поверителност е важна за нас. Политиката на АРТЕС КОМЕРС ООД е да спазвате поверителността на всяка информация, която можем да събираме от Вас чрез нашия уебсайт, https://emperbg.com/ и други сайтове, които притежаваме и оперираме.

  Информация, която събираме

  Данни за регистрационните файлове.

  Когато посещавате нашия уебсайт, нашите сървъри могат автоматично да регистрират стандартните данни, предоставени от вашия уеб браузър. Тези данни се считат за “неидентифицираща информация”, тъй като тя не ви идентифицира лично сами. Това може да включва адреса на интернет протокола (IP) на вашия компютър, типа и версията на вашия браузър, посещаваните от вас страници, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на всяка страница и други подробности.

  Лична информация

  Може да поискаме лична информация, като например:

  • име
  • електронна поща
  • Телефон / мобилен номер

  Тези данни се считат за “идентифицираща информация”, тъй като тя може да ви идентифицира лично. Искаме само лична информация, свързана с предоставянето ви на услуга, и я използваме само за подпомагане на подобна услуга.

  Как събираме информация

  Събираме информация по справедливи и законосъобразни начини, с вашето знание и съгласие. Също така ви уведомяваме защо го събираме и как ще се използва. Вие сте свободни да отхвърлите молбата ни за тази информация, с разбирането, че може да не сме в състояние да ви осигурим някои от желаните от вас услуги без нея.

  Използване на информация

  Можем да използваме комбинация от идентифицираща и неидентифицираща информация, за да разберем кои са нашите посетители, как използват услугите ни и как в бъдеще можем да подобрим опита им в нашия уебсайт. Ние не разкриваме специфично тази информация публично, но можем да споделяме обобщени и анонимни версии на тази информация, например в докладите за тенденциите в използването на уебсайтове и клиенти.

  Можем да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас с актуализации за нашия уеб сайт и услуги, заедно с промоционално съдържание, което според нас може да ви интересува. Ако желаете да се откажете от получаването на промоционално съдържание, можете да следвате инструкциите за “отписване”, предоставени заедно с всяка промоционална кореспонденция от нас.

  Обработка и съхранение на данни

  Личната информация, която събираме, се съхранява и обработва в България или където ние или нашите партньори, филиали и доставчици на трети страни поддържаме съоръжения. Ние прехвърляме само данни в рамките на юрисдикции, предмет на закони за защита на данните, които отразяват нашия ангажимент за защита на поверителността на нашите потребители.

  Запазваме лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим услуга или да подобрим услугите си в бъдеще. Докато запазваме тези данни, ние ще го защитим в рамките на търговски приемливи средства за предотвратяване на загуби и кражби, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация. Казано, ние препоръчваме, че нито един метод за електронно предаване или съхранение не е 100% сигурен и не може да гарантира абсолютна сигурност на данните.

  Ако поискате вашата лична информация да бъде изтрита или когато вашата лична информация вече не е от значение за нашите операции, ще я изтрием от нашата система в разумен срок.

  Бисквитки

  Използваме “бисквитки”, за да събираме информация за Вас и Вашата дейност в нашия сайт. Бисквитката е малко количество данни, които уеб сайтът ни съхранява на компютъра ви и има достъп всеки път, когато посещавате, за да разберем как използвате нашия сайт. Това ни помага да ви показваме съдържание въз основа на предпочитанията, които сте посочили. Моля, направете справка с правилата ни за “бисквитките” за повече информация.

  Достъп на трети лица до информация

  Използваме услуги на трети страни за:

  • Проследяване на Google Анализ
  • Удостоверяване на потребителя
  • Реклама и промоция
  • Маркетинг на съдържанието
  • Email маркетинг

  Тези услуги могат да осъществяват достъп до нашите данни единствено с цел изпълнение на конкретни задачи от наше име. Ние не споделяме никаква лична информация с тях без вашето изрично съгласие. Ние не им даваме разрешение да разкриваме или използваме някоя от нашите данни за друга цел.

  От време на време можем да разрешаваме ограничен достъп до нашите данни от външни консултанти и агенции с цел анализ и подобряване на услугите. Този достъп е разрешен само толкова време, колкото е необходимо, за да се изпълни определена функция. Работим само с външни агенции, чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите.

  Ще отхвърлим исканията на правителството и правоприлагащите органи за данни, ако смятаме, че заявката е твърде широка или несвързана с обявената цел. Въпреки това може да си сътрудничим, ако смятаме, че исканата информация е необходима и подходяща за спазване на правните процедури, за да защитим собствените си права и собственост, да защитим безопасността на обществото и на всяко лице, да предотвратим престъпление или да предотвратим това, което разумно се смятат за незаконни, законосъобразни или неетични.

  По друг начин не споделяме или предоставяме лична информация на трети страни. Ние не продаваме или наемаме личните ви данни на търговци или на трети лица.

  Граници на нашите правила

  Тази политика за поверителност обхваща само събирането и обработката на данни от АРТЕС КОМЕРС ООД . Работим само с партньори, филиали и доставчици на трети страни, чиито правила за поверителност са в съответствие с нашите, но ние не можем да поемем отговорност или отговорности за съответните им практики за защита на личните данни.

  Нашият уеб сайт може да се свърже с външни сайтове, които не се управляват от нас. Моля, имайте предвид, че нямаме контрол върху съдържанието и правилата на тези сайтове и не можем да поемем отговорността или отговорността за съответните им практики за поверителност.

  Промени в тези правила

  По наше усмотрение, може да променим нашата политика за поверителност, за да отразим настоящите приемливи практики. Ще предприемем разумни стъпки, за да дадем на потребителите информация за промените чрез нашия уебсайт. Ако сте регистриран потребител на https://emperbg.com/, ще ви уведомим, като използвате данните за връзка, записани в профила Ви. Продължаването на използването на този сайт след всякакви промени в тези правила ще се счита за приемане на нашите практики относно неприкосновеността на личния живот и личната информация.

  Вашите права и отговорности

  Като наш потребител имате правото да бъдете информирани за това как се събират и използват данните ви. Имате право да знаете какви данни събираме за Вас и как се обработват. Имате право да коригирате и актуализирате всяка лична информация за вас и да поискате тази информация да бъде изтрита. Можете да изменяте или премахвате информацията за профила си по всяко време, като използвате инструментите, предоставени в контролния панел на профила си. Имате право да ограничавате или да възразявате срещу използването на вашите данни, като запазвате правото да използвате вашата лична информация за ваша собствена цел. Имате право да се откажете от данните за това, че сте били използвани в решения, основаващи се единствено на автоматизирана обработка.

  Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако имате притеснения или въпроси относно това как обработваме вашите данни и лична информация.

  АРТЕС КОМЕРС ООД

  • ФАУЗИ МЕРХИ

  Настоящата политика влиза в сила от 25 юли 2018 г.